HOME  |  Product Contact  |

 

 

 

         ■ ■ ■ ■    Product   ■ ■ ■ ■

 

           直立旗 / 路燈旗 / 羅馬旗       

             橫式彩色布條 / P.P / 全彩布條 

■廣告旗幟

■彩色布條

■直立旗幟 

■軍警旗幟

■路燈旗幟 

■羅馬旗幟 ■桃太郎旗
■三角旗幟 ■船上旗幟 ■手拿旗幟
■PP/PVC輸出 ■ 鯉魚旗 ■桌上錦旗 
■刺繡旗幟 ■串旗
  ■宗教旗幟 ■社團/學校旗幟

 

 

.

.

  吉麗 - 鯉魚旗

 

 

.

      DDD

   

 

.

        **   吉  麗  旗  幟  **

                    

                            廣告旗幟 直立旗 橫布條 紅布條 路燈旗 錦旗    桃 園 公 司

                          Tel 03 - 375 1939     /   桃園市 大原路 125

                                   Fax03 - 375 1913

                          fjdm0129@ms62.hinet.net

 

 

                            旗幟 旗子 刺繡 電腦繡 電腦刺繡 商標     台 北 公 司

                                    Tel 02 - 22548318

                       fjdm0129@ms62.hinet.net

 

                            旗子 電腦繡 電腦刺繡 商標 徽章    高 雄 公 司

                          Tel07 - 551 2160    /  高雄市七賢三路 178

                                   : jack.yts@msa.hinet.net

 

  □                全省 宅配/快遞/貨運 服務送達              □ 

 

   

 

.

.

.

Copyright © 2001 GILY  All Rights Reserved 吉麗旗幟 版權所有

  吉麗旗幟有限公司 Tel : (02)2254-8318   Fax :(03)375-1939   ■